மன்னவனே உன் மாலை சேரவா : பாகம் 1 (பகுதி 2 ) (Tamil Edition)


Price: ₹250.00
(as of Apr 09, 2024 15:14:14 UTC – Details)காதல் தோல்வியில் துவண்டு, மீண்டுயிருந்த ஆதித்யவர்மனின் அடுத்த நிலை என்ன???. அவனுக்கு மீண்டும் ஒரு சிறந்த துணை, நல்வாழ்வு அமையுமா? இந்த பகுதியில் பார்க்கலாம்.

விருப்பமில்லை என்றாலும் பிரியா தனக்கு வந்திருக்கும் வரனை ஏற்றுக் கொள்வாளா???. பெற்றவர்களுக்காக தமையனுக்காக என்று திருமணத்தை ஏற்றுக் கொள்வாளா???.

தன்னை காதலிக்கும் பெண்ணை குழப்பங்களுடன் கரப்பிடிக்கும் தேவ். தன் மனைவியை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்வில் சிறப்படைவானா??. வரும் பகுதிகளில் பார்க்கலாம்.

ASIN ‏ : ‎ B0CZJSPTYN
Language ‏ : ‎ Tamil
File size ‏ : ‎ 685 KB
Simultaneous device usage ‏ : ‎ Unlimited
Text-to-Speech ‏ : ‎ Not enabled
Screen Reader ‏ : ‎ Supported
Enhanced typesetting ‏ : ‎ Enabled
Word Wise ‏ : ‎ Not Enabled
Print length ‏ : ‎ 468 pages

Scroll to Top