துடிக்க துடிக்க: 18+ மட்டும் (Tamil Edition)


Price: ₹49.00
(as of Apr 13, 2024 16:49:06 UTC – Details)இளம்பெண்களை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து மிரட்டும் வஞ்சக எண்ணம் கொண்ட இளைஞன் ஒருவன்!
உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்தமுடியாமல் NYMPHOMANIA (HYPER SEXUALITY) என்னும் வியாதியால் அவஸ்தைப்படும் இளம்பெண் ஒருத்தி!
இருவரும் சந்திக்க நேர்ந்தால்…
பக்கத்துக்கு பக்கம் விறுவிறுப்பும், சுவாரஸ்யமும் சற்றும் குறையாமல் வித்தியாசமான கதைக்களத்தில் பயணிக்கும் கதையில் நீங்களும் பயணிக்கவும்…

ASIN ‏ : ‎ B0994MNSVJ
Language ‏ : ‎ Tamil
File size ‏ : ‎ 825 KB
Text-to-Speech ‏ : ‎ Not enabled
Screen Reader ‏ : ‎ Supported
Enhanced typesetting ‏ : ‎ Enabled
Word Wise ‏ : ‎ Not Enabled
Print length ‏ : ‎ 93 pages

Scroll to Top